Dc9v detektor dymu
  • Dc9v detektor dymuDc9v detektor dymu

Dc9v detektor dymu

Ako profesionálny výrobca detektorov dymu Dc9v si môžete byť istí, že si kúpite detektor dymu Dc9v z našej továrne a my vám ponúkneme najlepší popredajný servis a včasné dodanie.

Model:PD-SO738-1

Odoslať dopyt

Dc9v detektor dymu

Návod na hlásič dymu PD-SO738-1


INFORMÁCIE O PRODUKTE

Fotoelektrický detektor dymu je určený na snímanie dymu, ktorý prichádza do komory detektora. Nezaznamenáva plyn, teplo ani plameň. Tento detektor dymu je navrhnutý tak, aby včas varoval pred vznikajúcimi požiarmi vydávaním zvukov alarmu zo svojho vstavaného klaksónu. Môže vám a vašej rodine poskytnúť vzácny čas na útek pred rozšírením požiaru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: DC 9V
Statický prúd: <10uA
Prúd alarmu: <10mA
Alarm nízkeho napätia: 7V±0,5V
Pracovná teplota: -10°C~50°C
Zvuk alarmu:> 85 db (3 m)


KDE INŠTALOVAŤ HLADINY DYMU

˙ Nainštalujte detektor dymu do chodby mimo každej samostatnej spálne, ako je znázornené na obrázku 1.
˙ Nainštalujte detektor dymu na každé poschodie viacposchodového domu alebo bytu, ako je znázornené na obrázku 2.
˙ Nainštalujte detektor dymu do každej spálne.

˙ Nainštalujte detektory dymu na oba konce chodby v spálni, ak je chodba dlhšia ako 40 stôp (12 metrov).
˙ Nainštalujte detektor dymu do každej miestnosti, kde sa spí s čiastočne alebo úplne zatvorenými dverami, pretože dym môže byť zablokovaný zatvorenými dverami a alarm na chodbe nemusí spáča zobudiť, ak sú dvere zatvorené.
˙ Nainštalujte suterénne detektory na spodok schodiska v suteréne.
˙ Nainštalujte detektory pre druhé poschodie v hornej časti schodiska na prvom až druhom poschodí.
˙ Nainštalujte si ďalšie detektory do obývačky, jedálne, rodinnej izby, podkrovia, technických a skladovacích priestorov.
˙ Nainštalujte detektory dymu čo najbližšie k stredu stropu. Ak to nie je praktické, umiestnite detektor na strop, nie bližšie ako 20 palcov (50 cm) od akejkoľvek steny alebo rohu, ako je znázornené na obrázku 3.
˙ Ak majú niektoré z vašich miestností šikmé, vyvýšené alebo štítové stropy, skúste namontovať detektory 3 stopy (0,9 metra) merané horizontálne od najvyššieho bodu stropu, ako je znázornené na obrázku 4.

KDE NEINŠTALOVAŤ POPLACHOVÉ hlásiče
Nepríjemné alarmy sa spúšťajú, keď sú detektory dymu nainštalované tam, kde nebudú správne fungovať. Ak sa chcete vyhnúť nepríjemným alarmom, neinštalujte detektory dymu v nasledujúcich situáciách:
˙ Častice horenia sú vedľajšími produktmi niečoho, čo horí. Preto v oblastiach alebo v blízkosti oblastí, kde sa nachádzajú častice horenia, neinštalujte detektory dymu, aby ste predišli rušivým poplachom, ako sú kuchyne s malým počtom okien alebo zlé vetranie, garáže, kde môžu byť výfuky z vozidiel, blízko pecí, ohrievačov teplej vody a priestor ohrievače.
˙ Neinštalujte detektory dymu menej ako 20 stôp (6 metrov) od miest, kde sa bežne vyskytujú častice spaľovania, ako sú kuchyne. Ak vzdialenosť 20 stôp nie je možná.
˙Vo vlhkých alebo veľmi vlhkých priestoroch alebo v blízkosti kúpeľní so sprchami. Vlhkosť vo vlhkom vzduchu sa môže dostať do snímacej komory, potom sa po ochladení zmení na kvapôčky, čo môže spôsobiť rušivé alarmy. Nainštalujte detektory dymu vo vzdialenosti najmenej 3 metrov od kúpeľní.
˙Vo veľmi chladných alebo veľmi horúcich oblastiach, vrátane nevykurovaných budov alebo vonkajších miestností. Ak sa teplota dostane nad alebo pod prevádzkový rozsah detektora dymu, nebude fungovať správne. Teplotný rozsah vášho detektora dymu je 40 °F až 100 °F (4 °C až 38 °C).
˙Vo veľmi prašných alebo špinavých priestoroch sa na snímacej komore detektora môže usadzovať špina a prach, čo spôsobuje, že je príliš citlivá. Okrem toho prach alebo nečistoty môžu zablokovať otvory v snímacej komore a zabrániť detektoru v snímaní dymu.
˙ V blízkosti otvorov čerstvého vzduchu alebo oblastí s veľkým prievanom, ako sú klimatizácie, ohrievače alebo ventilátory, môžu otvory pre čerstvý vzduch a prievan odvádzať dym z detektorov dymu.

˙Mŕtve vzduchové priestory sú často na vrchole strechy alebo v rohoch medzi stropmi a stenami. Mŕtvy vzduch môže zabrániť tomu, aby sa dym dostal k detektoru.
˙V oblastiach zamorených hmyzom. Ak sa hmyz dostane do snímacej komory detektora, môže spôsobiť nepríjemný alarm.
Tam, kde sú ploštice problémom, pred umiestnením detektora sa ich zbavte.
˙V blízkosti žiariviek môže elektrický „šum“ žiariviek spôsobiť rušivé alarmy. Nainštalujte detektory dymu aspoň 5 stôp (1,5 metra) od takýchto svetiel.


VAROVANIE: Nikdy nevyberajte batérie, aby ste zastavili rušivý alarm. Otvorte okno alebo vetrajte okolo detektora, aby ste sa zbavili dymu. Alarm sa sám vypne, keď dym zmizne. Ak rušivé alarmy pretrvávajú, pokúste sa vyčistiť detektor podľa popisu v tomto návode na použitie.


UPOZORNENIE: Nestojte v blízkosti detektora, keď znie alarm. Budík je hlasný, aby vás zobudil v prípade núdze. Prílišné vystavenie klaksónu na blízko môže byť škodlivé pre váš sluch.


FUNKCIA MUTE
keď sa do výrobku dostane dym, stlačte testovacie tlačidlo , výrobok sa vypne a červená dióda LED zabliká každú sekundu. Keď sa do produktu opäť dostane dym, produkt prestane byť stlmený.


FUNKCIA AUTO-OBNOVA
pri prvom zapnutí produktu po vypnutí sa produkt automaticky obnoví a aktivuje funkciu učenia.


INŠTALÁCIA DETEKTORA DYMU

Poznámka: Prineste si nasledujúce nástroje

Detektory dymu sa montujú na strop. Pri inštalácii detektora dymu postupujte podľa týchto krokov:
1. V mieste, kde sa chystáte nainštalovať detektor, nakreslite vodorovnú čiaru.
2. Odstráňte montážnu základňu z jednotky jej otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
3. Umiestnite základňu tak, aby dva otvory boli zarovnané na linke. V každom z otvorov pre kľúčovú dierku nakreslite značku a nájdite montážnu zástrčku a skrutku.
4. Odstráňte základňu.
5. Pomocou 3/16-palcového (5 mm) vrtáka vyvŕtajte dva otvory na značkách a vložte plastové hmoždinky. Pri vŕtaní otvorov na montáž dávajte na detektor, aby sa naň nedostal prach zo sadry.
6. Pomocou dvoch skrutiek a plastových hmoždiniek (všetky sú súčasťou dodávky) pripevnite základňu k stropu.

7. Nainštalujte batériu.
8. Zarovnajte základňu a detektor. Zatlačte detektor na montážnu základňu a otočte ho v smere hodinových ručičiek, aby ste ho upevnili na miesto. Potiahnite detektor smerom von, aby ste sa uistili, že je bezpečne pripevnený k montážnej základni.

Poznámka
Pri prvom kontakte batérie detektora s detektorom môže na jednu sekundu zaznieť siréna alarmu.
Znamená to normálne a znamená to, že batéria je správne umiestnená. Zatvorte kryt a potom stlačte testovacie tlačidlo a podržte ho asi 5 sekúnd, kým nezaznie klaksón. Klaksón by mal zaznieť hlasný, pulzujúci alarm. To znamená, že jednotka funguje správne.


ČERVENÝ INDIKÁTOR
Červená LED ako indikátor ALARM je súčasťou detektora. Dá sa to vidieť cez testovacie tlačidlo na kryte detektora. Keď červená LED blikne raz 35 sekúnd, signalizuje to, že detektor je v normálnej prevádzke. Keď detektor dymu zaznamená dym a súčasne spustí zvukový alarm, červená LED bude blikať veľmi často, raz za 0,5 sekundy.


TESTOVANIE VÁŠHO DETEKTORA DYMU
Testujte detektor raz týždenne tak, že pevne zatlačíte prstom na testovacie tlačidlo, kým nezaznie klaksón. Testovacia metóda môže trvať až 10 sekúnd, kým zaznie zvukový signál. Toto sú len spôsoby, ako sa uistiť, že detektor funguje správne. Ak sa detektor nepodarí správne otestovať, okamžite ho nechajte opraviť alebo vymeniť.


VAROVANIE: Na testovanie detektora nikdy nepoužívajte otvorený plameň. Môžete zapáliť a poškodiť detektor, ako aj svoj domov. Vstavaný testovací prepínač presne testuje všetky funkcie detektora, ako to vyžaduje Underwriters’ Laboratories. Sú to jediné správne spôsoby testovania jednotky.


UPOZORNENIE: Keď jednotku netestujete a klaksón alarmu vydáva hlasitý nepretržitý zvuk, znamená to, že detektor zachytil vo vzduchu dym alebo častice horenia. Uistite sa, že klaksón alarmu je varovaním pred možnou vážnou situáciou, ktorá si vyžaduje vašu okamžitú pozornosť.


˙Alarm môže byť spôsobený nepríjemnou situáciou. Kuchársky dym alebo zaprášená pec, niekedy tzv
„priateľské požiare“ môžu spôsobiť spustenie alarmu. Ak sa to stane, otvorte okno alebo vetrajte vzduch, aby ste odstránili dym alebo prach. Alarm sa vypne, akonáhle je vzduch úplne čistý.
˙Ak klaksón alarmu začne pípať každých 35 sekúnd, tento signál znamená, že batéria detektora je slabá. Ihneď vymeňte novú batériu. Na tento účel majte po ruke čerstvé batérie.KÁBLOVÁ SIEŤ (POUŽÍVAJTE I/O PORT)
Ak je detektor dymu určený na použitie v režime „Káblová sieť“, všetky detektory dymu je potrebné prepojiť (pozri schémy zapojenia) pomocou dvojvodičových káblov 18AWG (prierez vodiča 0,8 m ㎡) pripojených k I/O prístav.
Na tento účel je potrebné vyvŕtať otvor potrebného priemeru cez základňu v mieste vyznačenom na strednej schéme a detektor dymu uzavrieť do základne.

Po vyššie uvedenej úprave podstavca a montáži vodičov je potrebné skontrolovať, či je možné detektor dymu bez problémov zavrieť do podstavca, teda bez viditeľnej medzery medzi detektorom dymu a jeho základňou pozdĺž celého obvodu detektora dymu.

Rovnakým spôsobom pripojte ďalší detektor dymu.


STAROSTLIVOSŤ O SVOJ DETEKTOR DYMU
Ak chcete, aby bol váš detektor v dobrom prevádzkovom stave, musíte ho testovať každý týždeň, ako je uvedené v časti „TESTOVANIE VÁŠHO DETEKTORA DYMU“.
˙Bateriu detektora vymeňte raz za rok alebo ihneď, keď zaznie „pípnutie“ slabej batérie každých 35 sekúnd. „Pípanie“ vybitej batérie by malo vydržať aspoň 30 dní.


POZNÁMKA: Na výmenu batérie použite Eveready #522, #1222, #216; Duracell #MN1604; alebo Zlatý vrchol #1604P, #1604S; alebo Ultralife U9VL-J.


˙ Aspoň raz za rok otvorte kryt a vysajte prach zo snímacej komory detektora. Môžete to urobiť, keď otvoríte detektor, aby ste vymenili batériu. Pred čistením vyberte batériu. Na čistenie detektora použite na vysávač mäkkú kefku. Opatrne odstráňte všetok prach z komponentov detektora, najmä z otvorov snímacej komory. Po čistení vymeňte batériu. Otestujte detektor, aby ste sa uistili, že batéria nie je v poriadku. Skontrolujte, či sa vnútri testovacieho tlačidla nenachádza žiadna prekážka. Ak je v testovacom tlačidle nejaký prach, vložte špáradlo zozadu dopredu.
˙ Keď sa zašpiní kryt detektora, vyčistite ho. Najprv otvorte kryt a vyberte batériu. Kryt umyte ručne handričkou navlhčenou čistou vodou. Vysušte ho handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na komponenty detektora sa nesmie dostať žiadna voda. Vymeňte batériu a zatvorte kryt. Otestujte detektor, aby ste sa uistili, že batéria funguje správne.

˙ Odporúča sa vymeniť detektor raz za 3 roky.

UPOZORNENIE: Pri prvom zapnutí produktu by ste to mali urobiť na čistom vzduchu. Keď potrebujete vymeniť batériu, mali by ste počkať minútu na čistom vzduchu a až potom pristúpiť k inštalácii novej batérie po vybratí starej batérie.


Hot Tags: Dc9v Dymový detektor, Čína, Výrobcovia, Dodávatelia, Továreň, Veľkoobchod, Na mieru

Súvisiaca kategória

Odoslať dopyt

Neváhajte a zadajte svoj dopyt vo formulári nižšie. Odpovieme vám do 24 hodín.

Súvisiace produkty