Fotobunka Senzor

Senzor fotobunky môže zapínať alebo vypínať svetlo podľa okolitého svetla; Teplota okolia
a vlhkosť to nemôže ovplyvniť.Fotobunkový snímačje nielen pohodlný, ale aj praktický,Fotobunkový snímačmôže ovládať záťaž
pracovať iba v noci. Napríklad cestné svetlo, záhradné svetlo atď.

 • Vodotesný 10A prepínač okolitého fotosenzora

  Vodotesný 10A prepínač okolitého fotosenzora

  Vodotesný 10A spínač okolitého fotosenzora sa dá zapnúť a zapnúť automatické vypnutie svetla podľa okolitého prostredia svetlo; Vodotesný 10A prepínač okolitého fotosenzora nie je ovplyvnený okolitým prostredím teplota a vlhkosť;Vodotesný 10A prepínač okolitého fotosenzora nie je len pohodlné, ale aj praktické; Vodotesný 10A prepínač okolitého fotosenzora môže ovládať záťaž, ktorá funguje v noci.

  Read More
 • Automatický prepínač svetla s fotobunkou

  Automatický prepínač svetla s fotobunkou

  Automatický spínač svetla fotobunky môže automaticky zapínať a vypínať svetlo podľa okolitého svetla;Automatický spínač svetla fotobunky nie je ovplyvnený okolitým prostredím teplota a vlhkosť; Automatický prepínač svetla fotobunky je nielen pohodlný, ale aj praktický;Automatický spínač svetla fotobunky môže ovládať záťaž, ktorá funguje v noci.

  Read More
 • Oneskorený ovládač prepínača inteligentného pouličného osvetlenia

  Oneskorený ovládač prepínača inteligentného pouličného osvetlenia

  Oneskorený inteligentný spínač pouličného osvetlenia môže zapnúť alebo vypnúť lampu podľa okolité svetlo; Okolitá teplota a vlhkosť nemôže to ovplyvniť. Inteligentný ovládač spínača pouličného osvetlenia oneskorenia je nielen pohodlný, ale aj praktický, oneskorený inteligentný spínač pouličného osvetlenia môže ovládať záťaž pracujúcu iba pri noc. Ako cestné svetlo, záhradné svetlo atď.

  Read More
 • Elektronický typ snímača fotokontrolného spínača

  Elektronický typ snímača fotokontrolného spínača

  Spínač elektronického snímača fotoovládania môže zapínať alebo vypínať svetlo podľa okolitého svetla; Teplota okolia a vlhkosť to nemôže ovplyvniť. Je to nielen pohodlné, ale aj praktické, dokáže ovládať záťaž pracovať iba v noci. Napríklad cestné svetlo, záhradné svetlo atď.

  Read More
 • Spínač snímača vonkajšieho svetla IP54

  Spínač snímača vonkajšieho svetla IP54

  Spínač vonkajšieho svetla IP54 môže zapínať alebo vypínať svetlo podľa okolitého svetla; Teplota okolia a vlhkosť to nemôže ovplyvniť. Spínač snímača vonkajšieho svetla IP54 je nielen pohodlný, ale aj praktický, spínač snímača vonkajšieho svetla IP54 môže ovládať záťaž pracovať iba v noci. Napríklad cestné svetlo, záhradné svetlo atď.

  Read More
 • Spínač snímača denného svetla fotobunky

  Spínač snímača denného svetla fotobunky

  Spínač snímača denného svetla môže zapínať alebo vypínať svetlo podľa okolitého svetla; Teplota okolia a vlhkosť to nemôže ovplyvniť. Spínač snímača denného svetla je nielen pohodlný, ale aj praktický, spínač snímača denného svetla môže ovládať záťaž pracovať iba v noci. Napríklad cestné svetlo, záhradné svetlo atď.

  Read More
 • Spínač ovládania denného nočného svetla

  Spínač ovládania denného nočného svetla

  Prepínač denného nočného svetla je pokročilý digitálny ovládací optický produkt, ktorý môže pracovať v rozsahu 100-127VAC 50/60Hz alebo 220-240VAC 50/60Hz, ktoré možno automaticky zapínať a vypínať podľa okolitého prostredia svetlo. Prepínač denného nočného svetla nie je ovplyvnený okolitou teplotou a vlhkosťou, spínač denného nočného svetla je nielen pohodlný, ale aj praktický. Spínač na ovládanie denného nočného svetla môže kontrolovať zaťaženie nočnej práce.

  Read More
 • Vodotesný prepínač denného a nočného snímača fotobunky

  Vodotesný prepínač denného a nočného snímača fotobunky

  Vodotesný prepínač denného a nočného snímača fotobunky je pokročilý digitálny ovládací optický produkt, ktorý môže pracovať v rozsahu 100-127VAC 50/60Hz alebo 220-240VAC 50/60Hz, ktoré možno automaticky zapínať a vypínať podľa okolitého prostredia svetlo.Vodotesný spínač denného a nočného snímača fotobunky nie je ovplyvnený okolitou teplotou a vlhkosťou,Vodotesný spínač denného a nočného snímača fotobunky je nielen pohodlný, ale aj praktický.Vodotesný spínač denného a nočného snímača fotobunky môže kontrolovať množstvo nočnej práce.

  Read More