Séria snímacích svetiel

Sériu svetiel snímača je možné rozdeliť na indukčnú lampu na reguláciu zvuku, mikrovlnnú indukčnú lampu, dotykovú indukčnú lampu, indukčnú lampu na kontrast obrazu, infračervenú indukčnú lampu atď. Indukčná lampa je nový typ inteligentného osvetľovacieho produktu, ktorý automaticky riadi zdroj svetla indukčným modulom .

Séria svetiel senzora môže automaticky otvoriť osvetlenie, ľudia môžu automaticky odložiť vypnutie, ukončiť umelé plytvanie energiou, predĺžiť životnosť elektrických spotrebičov a nastaviť úsporu energie, pohodlné zabezpečenie v jednej funkcii.

Séria svetiel senzora je vlastne automatický ovládací obvod spínača, existuje celý rad typov, zapínanie spínača (tj. Zapínanie žiarovky) má spôsob „ovládania zvuku“, „spúšťania“, „indukcie“, „riadenia svetla“ atď. zapnutý, spôsob odpojenia je v zásade rovnaký, a to ovládaním oneskorovacieho obvodu (práca po určitom čase sa automaticky odpojí).