Séria snímačov

Série senzorov, ako napríklad detekcia pohybu človeka, detekcia mechanického pohybu a pohybu iných objektov, ľudia všeobecne označujú ako senzor pohybu odkaz na elektronický senzor.

Sériu senzorov je možné použiť na meranie pohybu súvisiaceho s polohou, posunom, rýchlosťou, zrýchlením, posunom vibrácií, amplitúdou, šírením vĺn a ďalšími fyzikálnymi veličinami.

Série senzorov sa často používajú pri výučbe simulácie, vedeckého výskumu, letectva, telemetrie, automatizácie a ďalších oboroch a dokonca aj v každodennom živote mobilných telefónov sa používajú aj snímače pohybu.