Modul mikrovlnného senzora 24 GHz

Modul mikrovlnného senzora 24 GHz je modul B-statického dopplerovského vysielača a prijímača v pásme K. Je to zabudovaný rezonátorový oscilátor (CRO).

Modul mikrovlnného snímača 24 GHz prijíma plochú anténu vhodnú na montáž na stenu. Môže zlepšiť svoju schopnosť prijímať predný signál a zmenšiť oblasť slepého boku. Jeho výkon je lepší ako senzory na trhu.

Modul mikrovlnného senzora 24 GHz je ideálne vhodný pre senzor obsadenia v automatických spínačoch osvetlenia. Môže sa tiež použiť pre detektory votrelcov namontované na strop.