Mikrovlnný Dopplerov radarový senzor
  • Mikrovlnný Dopplerov radarový senzorMikrovlnný Dopplerov radarový senzor
  • Mikrovlnný Dopplerov radarový senzorMikrovlnný Dopplerov radarový senzor
  • Mikrovlnný Dopplerov radarový senzorMikrovlnný Dopplerov radarový senzor
  • Mikrovlnný Dopplerov radarový senzorMikrovlnný Dopplerov radarový senzor

Mikrovlnný Dopplerov radarový senzor

Mikrovlnný Dopplerovský radarový senzor je snímač pohybujúceho sa objektu, ktorý dokáže detekovať rozsah 360° a jeho pracovná frekvencia je 5,8G. Výhodou tohto produktu je stabilný pracovný stav (stabilná pracovná teplota: -15°C~+70°C), PD -MV1007A využíva mikrovlnný senzor (vysokofrekvenčný výstup <0,2 mW), takže je bezpečný a funguje lepšie ako infračervený senzor.

Model:PD-MV1007A

Odoslať dopyt

Mikrovlnný Dopplerov radarový senzor

technické údaje

Napájanie: 90-240V/AC
Frekvencia napájania: 50/60Hz
Vysielací výkon: <0,2mW
Menovité zaťaženie:
1200W/5A,Max,volfrám(cosφ=1)(220-240V/AC)
300W/2,5A,Max,fluorescenčné (cosφ=0,5)(220-240V/AC)
600W/5A,Max,volfrám(cosφ=1)(100-130V/AC)
150W/2,5A,Max,fluorescenčné (cosφ=0,5)(100-130V/AC)
Montážne miesto: montáž na strop
HF systém: 5,8 GHz CW elektrická vlna, pásmo ISM
Pracovná teplota: -15°C~+70°C
Detekčný uhol: 360°
Dosah detekcie: 2m-5m-8m-10m (polomery), nastaviteľný
Nastavenie času: 6s-1min-3min-5min-10min-15min, nastaviteľné
Ovládanie svetla: <10LUX-100LUX-300LUX-2000LUX, nastaviteľné
Príkon: cca 0,5W
POZNÁMKA:vysokofrekvenčný výstup tohto snímača je <0,2 mW, čo je len jedna 5000 vysielacieho výkonu mobilného telefónu alebo výkonu mikrovlnnej rúry.

Informácie zo snímača


Využitie poľa a úvod
PD-MV1007A je snímač pohybujúceho sa objektu, ktorý dokáže detekovať rozsah 360° a jeho pracovná frekvencia je 5,8G. Výhodou tohto produktu je stabilný pracovný stav (stabilná pracovná teplota: -15°C~+70°C), PD- MV1007A využíva mikrovlnný senzor (vysokofrekvenčný výstup <0,2 mW), takže je bezpečný a funguje lepšie ako infračervený senzor.


Nastavenie parametrov
Zobrazená ako tabuľka nižšie: Nastavením S1, S2, S3, S4, S5 na nastavenie času oneskorenia produktov, nastavením S6, S7 na nastavenie rozsahu detekcie produktov, nastavením S8, S9, S10 na nastavenie svetla -kontrola produktov.

Ak chcete, aby PD-MV1007A detegoval malú zónu, stačí nastaviť snímací posuvný ovládač SENS na rozsah, ktorý potrebujete (možno budete musieť nastaviť niekoľko krát, kým si myslíte, že je to vhodné). Ak chcete, aby svetlo mohlo byť zapnuté, keď je jas pod určitou hodnotou, môžete jednoducho nastaviť posuvný ovládač LUX (pracovný posuvný ovládač jasu) a vybrať hodnotu jasu (možno budete musieť upraviť niekoľko krát, kým to nebudete považovať za vhodné).


Nastavenie času
Svetlo je možné nastaviť tak, aby svietilo na ľubovoľnú dobu medzi cca. 6 sekúnd a maximálne 15 minút. Akýkoľvek pohyb zistený pred uplynutím tohto času znova spustí časovač. Odporúča sa vybrať najkratší čas na úpravu detekčnej zóny a na vykonanie testu chôdze. Potiahnite spínač do polohy ON ako „1“, potiahnite prepínač do polohy OFF ako „0“, prepnite polohu a rozsah detekcie zodpovedajúceho tabuľka je nasledovná:

Slúži hlavne na úpravu času oneskorenia od okamihu detekcie signálu a automatického zapnutia svetla až po automatické vypnutie svetla. Čas oneskorenia môžete definovať podľa svojich praktických potrieb. Z dôvodu úspory energie by ste však mali skrátiť čas oneskorenia, pretože mikrovlnný senzor má funkciu nepretržitého snímania, to znamená, že každý pohyb detekovaný pred uplynutím času oneskorenia znova spustí časovač a svetlo zostane svietiť iba vtedy, ak je v dosahu detekcie človek.

Nastavenie rozsahu detekcie (citlivosť)
Detekčný rozsah je termín používaný na opis polomerov viac-menej kruhovej detekčnej zóny vytvorenej na zemi po namontovaní senzorového svetla vo výške 2,5 m, potiahnutím prepínača do polohy ON ako „1“ a potiahnutím prepínača do polohy OFF polohu ako "0", umiestnenie spínača a rozsah detekcie zodpovedajúcej tabuľky sú nasledovné:

POZOR:Pri používaní tohto produktu upravte citlivosť na vhodnú polohu, ktorú potrebujete, nenastavujte citlivosť na maximum, aby ste predišli normálnemu fungovaniu produktu v dôsledku nesprávneho pohybu. Pretože je citlivosť príliš vysoká, môžete nesprávny pohyb ľahko zistiť vietor fúkajúci lístie a záclony, malé zvieratá a nesprávny pohyb v dôsledku rušenia elektrickej siete a elektrických zariadení. Všetci tí vedú k tomu, že produkt nefunguje normálne!
Keď produkt nefunguje normálne, skúste primerane znížiť citlivosť a potom ho otestujte.

Riešenia zabraňujúce pulznému rušeniu napájacej siete produkty:
Vzhľadom na rozdiel v miestnej elektrickej sieti s rušením je pulz rušenia neistý, preto sa používateľovi neodporúča pri používaní nastavovať citlivosť na maximum.
Návrh: Nainštalujte a nastavte citlivosť vo vhodnej vzdialenosti pomocou, nenastavujte maximálnu citlivosť, aby ste predišli nesprávnej činnosti.

Nastavenie ovládania svetla
Zvolený prah svetelnej odozvy môže byť nekonečne od cca. 10-2000 lux, potiahnite prepínač do polohy ON ako „1“, potiahnite prepínač do polohy OFF ako „0“, umiestnenie prepínača a rozsah detekcie zodpovedajúcej tabuľky sú nasledovné:


1. Inštalácia do hojdacieho objektu povedie k nesprávnej prevádzke.
2. Chvejúci sa záves, ktorý je odfúknutý vetrom, povedie k nesprávnemu fungovaniu, vyberte si vhodné miesto inštalácie.
3. Inštalácia na mieste, kde je rušná doprava, povedie k nesprávnej prevádzke.
4. Ak sa v blízkosti vyskytnú iskry produkované niektorým zariadením, dôjde k nesprávnemu fungovaniu.

Riešenie problémov

Chyba Príčina poruchy Riešenie
Zaťaženie nefunguje. Osvetlenie je nesprávne nastavené. Upravte nastavenie záťaže.
Náklad je zlomený. Zmeňte záťaž.
Napájanie je vypnuté. Zapnite napájanie.
Záťaž funguje neustále. V oblasti detekcie je nepretržitý signál. Skontrolujte nastavenia oblasti detekcie.
Záťaž funguje, keď nie je detekovaný žiadny pohybový signál. Lampa nie je správne nainštalovaná, takže snímač nedokáže detekovať spoľahlivé signály. Znova upravte miesto inštalácie.
Pohyblivý signál je snímaný senzorom (pohyb za stenou, pohyb malých predmetov a pod.) Skontrolujte nastavenia oblasti detekcie.
Záťaž nefunguje, keď je detekovaný signál pohybu. Rýchlosť pohybu je príliš vysoká alebo definovaná oblasť detekcie je príliš malá. Skontrolujte nastavenia oblasti detekcie.Detekčná vzdialenosť sa môže znásobiť pre odraz mikrovlnného elektromagnetického poľa od kovových alebo sklenených materiálov. Znížte teda citlivosť, aby ste dosiahli vhodnú detekčnú vzdialenosť. Nikdy neotáčajte ovládač SENS na maximálnu hodnotu, aby ste predišli detekcii chyby. Aj okolité prostredie povedie k chybovej akcii, napr. prechádzajúce autá alebo blúdiace predmety spôsobené vetrom. Produkty by mali byť inštalované vo vzdialenosti väčšej ako 4 metre od seba, inak rušenie medzi nimi spôsobí chybovú akciu.

● Potvrďte to pri profesionálnej inštalácii.
● Pred inštaláciou a demontážou vypnite napájanie.
● Uistite sa, že ste z bezpečnostných dôvodov vypli napájanie.
● Nesprávna obsluha spôsobila straty, výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť.

Zaviazali sme sa propagovať kvalitu a spoľahlivosť produktov, avšak je pravdepodobné, že všetky elektronické komponenty budú neúčinné, čo spôsobí určité problémy. Pri navrhovaní sme venovali pozornosť nadbytočným dizajnom a prijali sme bezpečnostné kvóty, aby sme predišli akýmkoľvek problémom.
Tento návod by sa bez nášho súhlasu nemal kopírovať na žiadne iné účely.

Hot Tags: Mikrovlnný Dopplerov radarový senzor, Čína, Výrobcovia, Dodávatelia, Továreň, Veľkoobchod, Na mieru

Súvisiaca kategória

Odoslať dopyt

Neváhajte a zadajte svoj dopyt vo formulári nižšie. Odpovieme vám do 24 hodín.

Súvisiace produkty